Tag Archives: lợn rừng

lợn rừng đực

Tập tính của lợn rừng

Bài viết tìm hiểu về tập tính, đặc điểm sinh sống của các loại lợn rừng của trang trại lợn rừng NTC.

lợn rừng nuôi thịt

Thức ăn dành cho lợn rừng

Chi tiết về các loại thức ăn, nguyên liệu và công thức phối trộn thức ăn cho lợn rừng.

Trang Trại Lợn Rừng DTH