Sản phẩm lợn rừng của trang trại NTC

lợn rừng thịt

Lợn rừng thịt

Nuôi lợn rừng để đạt giá trị thương phẩm cao như bì dày, ít mỡ, thịt nạc mềm, thơm ngon đòi hỏi phải có 1 quy trình chăn nuôi theo đúng khoa học kỹ thuật.

lợn rừng đực

Lợn rừng đực

Chọn lợn rừng đực giống là vấn đề rất quan trọng. Trong quá trình chọn lợn giống phải lựa chọn theo đúng tiêu chuẩn khoa học kỹ thuật. Lợn đực giống quyết định đến 70% hiệu quả trong quá trình nhân giống

lợn rừng hậu bị

Lợn rừng hậu bị

Chọn lợn rừng hậu bị rất quan trọng, quyết định rất lớn đến hiệu quả kinh tế khi nuôi. Lựa chọn lợn hậu bị đúng khoa học kỹ thuật sẽ giúp số con đẻ ra đông, khả năng tăng trưởng của lợn con tốt, ít mắc các dịch bệnh.

phân loại lợn rừng

Phân loại lợn rừng

Việc phân loại lợn rừng giống rất quan trọng quyết định rất lớn đến hiệu quả kinh tế trong quá trình chăn nuôi. Đặc biệt sau khi phân loại giống mới xây dựng được quy trình chăn nuôi, chế độ thức ăn cho từng loại. Sau 8 năm triển khai…

Trang Trại Lợn Rừng DTH