Phóng sự truyền hình thực tế

Phóng sự VTV1
Phóng sự VTV2
Phóng sự VTC16
Kỹ thuật nuôi lợn rừng

Các danh hiệu giải thưởng

Trang trại heo rừng NTC
Hotline: 0968.680.128