Phóng sự truyền hình thực tế

Phóng sự VTV1
Phóng sự VTV2
Phóng sự VTC9
Hội thảo chuyển giao KHKT

Các danh hiệu giải thưởng

Trang trại heo rừng NTC Việt Nam
Hotline: 098.888.0128