Phóng sự truyền hình thực tế

Phóng sự VTV1
Phóng sự VTV2
Phóng sự VTC16
Kỹ thuật nuôi lợn rừng

Các danh hiệu giải thưởng

Trang Trại Lợn Rừng DTH